Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын 52 дугаар сургуулийн 2020-2021 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлт