Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын 52 дугаар сургуулийн 2017 2018 оны хичээлиийн жилийн тайлант өдөрлөг