Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын 52 дугаар сургуулийн 2018 оны төгсөгчдийн эрдмийн баяр