НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 52 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, АЛСЫН ХАРАА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: ХҮМҮҮНЛЭГ, ОЮУНЛАГ, ЧАДВАРЛАГ, ИРГЭНИЙГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ
 
 
АЛСЫН ХАРАА: Шинэ зууны Дэлхийн боловсролын чиг хандлагад үйл ажиллагаагаа нийцүүлэн
Монгол Улсын хөгжлийг дархлагч хойч үеийнхнийг бэлтгэх оюуны уурхай байна.
 

Бидний уриа :                                                                                              Бидний давуу тал:

· Бүтээлч                                                                                                        · Багшийн хөгжил – Суралцагчийн ирээдүй

· Санаачилгатай                                                                                            · Тохилог орчин – Суралцахуйн үндэс

· Шинийг эрэлхийлдэг                                                                                   · Чанартай сургалт – Чадварлаг суралцагч

· Эвсэг, хамт олонч                                                                                        ·Чанартай боловсрол – Чадварлаг иргэн

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: ХҮМҮҮНЛЭГ, ОЮУНЛАГ, ЧАДВАРЛАГ, ИРГЭНИЙГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ
 
 
АЛСЫН ХАРАА: Шинэ зууны Дэлхийн боловсролын чиг хандлагад үйл ажиллагаагаа нийцүүлэн
Монгол Улсын хөгжлийг дархлагч хойч үеийнхнийг бэлтгэх оюуны уурхай байна.
 

Бидний уриа :                                                                                              Бидний давуу тал:

· Бүтээлч                                                                                                        · Багшийн хөгжил – Суралцагчийн ирээдүй

· Санаачилгатай                                                                                            · Тохилог орчин – Суралцахуйн үндэс

· Шинийг эрэлхийлдэг                                                                                   · Чанартай сургалт – Чадварлаг суралцагч

· Эвсэг, хамт олонч                                                                                        ·Чанартай боловсрол – Чадварлаг иргэн

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: ХҮМҮҮНЛЭГ, ОЮУНЛАГ, ЧАДВАРЛАГ, ИРГЭНИЙГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ
 
 
АЛСЫН ХАРАА: Шинэ зууны Дэлхийн боловсролын чиг хандлагад үйл ажиллагаагаа нийцүүлэн
Монгол Улсын хөгжлийг дархлагч хойч үеийнхнийг бэлтгэх оюуны уурхай байна.
 

Бидний уриа :                                                                                              Бидний давуу тал:

· Бүтээлч                                                                                                        · Багшийн хөгжил – Суралцагчийн ирээдүй

· Санаачилгатай                                                                                            · Тохилог орчин – Суралцахуйн үндэс

· Шинийг эрэлхийлдэг                                                                                   · Чанартай сургалт – Чадварлаг суралцагч

· Эвсэг, хамт олонч                                                                                        ·Чанартай боловсрол – Чадварлаг иргэн

 

   

 

 

 

 

 

 


Нийтлэгдсэн: 2021-05-12 16:02:25