Сургуулийн бүтэц, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд

·         “Сургуулийн менежмент,  үйл ажиллагааны төлөвлөлт” Шинэ монгол сургуулийн төсөл хөтөлбөр

·         “Зөв хүүхэд —52”хөтөлбөр

·          “Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр”

·         ”Нэг анги –нэг төсөл” хөтөлбөр

·         “МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫН СОРИЛ” –ыг https://ubt.mn/exam/  цахим систем

·         “БИ- БИД” төсөл хөтөлбөр

·         “Багшаас- Багш суралцахуй” хөтөлбөр

Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын 52 дугаар сургуульд Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар давхар нэмэх өргөтгөлийн 320 хүүхдийн суудалтай  хүчин чадал бүхий өргөтгөтгөлийн барилгын зориулалттай барилга, байгууламжид засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоол шийдвэрээр баригдсан Барилга байгууламжийн ногоон гэрчилгээг  2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр ашиглалтанд орсон.

“Цахим шилжилт төсөл” НЕБ –ийн 52 дугаар сургуульд амжилттай хэрэгжиж байна.Онцгой нөхцөл байдлын улмаас  цахимаар хичээллэж байгаа үед сургалтын хөтөлбөр хэрэгжилтийн  дотоод хяналт үнэлгээг  эцэг эх асран хамгаалагч, багш суралцагчдын хамтын ажиллагаагаар үнэлж дүгнэх том боломж нээгдсэн.

Сүүлийн 3 жил уламжлал болгон зохион байгуулж, арга хэлбэр агуулгаа улам тэлсээр байгаа “МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫН СОРИЛ” –ыг https://ubt.mn/exam/  цахим систем ашиглан 137 багш,  8 удирдах ажилтан, 4053 эцэг эх,  суралцагч, нийт  4198  хүний оролцоотойгоор зохион байгуулж  чадсан. Хүүхэд хөгжил, хамгаалалын дараах чиглэлүүдээр ажиллаж байна.

 


Нийтлэгдсэн: 2021-03-30 11:47:04