Зөвөлгөө Зөвлөмж
Зөвөлгөө Зөвлөмж
БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙН АСУУДАЛД
ТҮЛХҮҮР ҮГ: - ЁС ЗҮЙ, - ЁС СУРТАХУУН - МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ - БАГШ - БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ - БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ АГУУЛГА: БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ, ТҮҮНИЙ ЗОРИЛГО БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС СУРТАХУУН: УХАМСАР, ХАРИЦАА, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДЛИЙН АСУУДАЛ БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙН СУРТАХУУНЫ ХАРИЛЦААНЫ НИЙТЛЭ... [ Дэлгэрэнгүй...]
НИЙСЛЭЛИЙН БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН “ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ” СЭДЭВТ АНГИ УДИРДСАН БАГШ НАРЫН ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ГАРГАСАН УРИАЛГА /төсөл/
Хүүхдийн дээд эрх ашиг болох оролцох, хөгжих, хамгаалах, эсэн мэнд амьдрах эрхүүдийг хүндэтгэн дараах уриалгыг нийт багш, эцэг эх, сурагчдадаа хандан УРИАЛЖ байна. ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хүний эрх ба жендэр
Хүний эрх гэдгийг юу гэж ойлгож байна вэ?Хүний эрхийн ямар шинжүүдийг мэдэх вэ? Хүний эрх нь арьс өнгө, үндэс угсаа, хэл соёл, шашин шүтлэг, нийгмийн байдал, хөрөнгө мөнгө... зэргээс үл хамааран хүн бүрт төрөхөөс нь заяасан эрх, эрх чөлөө юм. Хүний байгалийн болон нийгмийн амьтан болохын хувьд эдлэх эрхүүдийг хүний эрх... [ Дэлгэрэнгүй...]
Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь
Жендэрийн тухай ойлголт Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст нийгмээс оноосон, хуваарилсан, улмаар шахалт үзүүлж буй хүлээлт, эрх мэдэл, үүрэг, хариуцлагууд юм. Эрэгтэй - орон гэрээ бэлдэх ёстой. Эр хүн уйлж болохгүй гэх мэт. Эмэгтэй - гэр бүлийн гишүүдээ асран халамжлах ёстой. Гэртээ байх гэх мэт. ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Тулгамдсан асуудал – Эцэг эх, сурагчдын санал асуулгын нэгтгэл,хэлэлцүүлэг
Санал асуулгад 325 эцэг эх, асран хамгаалагч, 6-12 дугаар ангийн 726 сурагч хамрагдав Анги удирдсан багш -?... [ Дэлгэрэнгүй...]
ЭЦЭГ ЭХ БАГШИЙН ХАРИЛЦАА
Бид уламжлалаа дээдэлдэг ард түмэн – монгол гэр бүлийн онцлог Аав хүний гэр бүлийн дотор эзлэх байр суурь – шийдвэр гаргах нөхцөл байдал ... [ Дэлгэрэнгүй...]
ХҮҮХЭД–Гэр бүлийн баялаг
ЭЦЭГ, ЭХ та хүүхдийнхээ АНХНЫ, бас НАСАН ТУРШИЙН БАГШ нь юм... [ Дэлгэрэнгүй...]
Эцэг эхчүүдийн үүрэг, оролцоо хүүхдийн хөгжилд чухал болох нь
Бүх шатны боловсролын бодлого, түүний хэрэгжүүлэхэд монгол хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг тусгаж байна уу? Монгол хүүхдийн танин мэдэхүйн хөгжил ямар онцлогтой вэ? Монгол хүүхдийн нийгэмшлийн онцлог юу вэ? Монгол хүүхдийн бие бялдрын хөгжил ямар онцлогтой вэ? Монгол хүүхдийн хөгжилд юу нөлөөлж байна вэ? Монгол хүүхдийн х... [ Дэлгэрэнгүй...]