Олимпиад
БСШУ-ны сайдын 64 дүгээр тушаалын холбогдох журмын дагуу зохион байгуулагддаг төрөлжсөн олимпиадын
БСШУ-ны сайдын 64 дүгээр тушаалын холбогдох журмын дагуу зохион байгуулагддаг төрөлжсөн олимпиадын хоёрын давааны нэгдүгээр шат буюу дүүргийн олимпиад нь математик, физик, орос хэл, англи хэл, ТНУ, газарзүй, мэдээлэл зүй, хими, биологи, технологийн хичээлүүдээр зохион байгуулагдаж, 10 төрөлд 380 сурагч, 6 төрөлд 80 ... [ Дэлгэрэнгүй...]