Уралдаан тэмцээн
Дүүргийн хэмжээнд 2018 оныг "Боловсролын хөгжлийг дэмжих жил" болгон зарласантай холбогдуулан усанд сэлэлтийн спортыг хөгжүүлэх, хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх, шинээр тамирчин бэлтгэх зорилгоор
Дүүргийн хэмжээнд 2018 оныг "Боловсролын хөгжлийг дэмжих жил" болгон зарласантай холбогдуулан усанд сэлэлтийн спортыг хөгжүүлэх, хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх, шинээр тамирчин бэлтгэх зорилгоор Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын Газар, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Боловсролын хэлтэстэй хамтран ЕБС-иудын багш, сурагч... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дүүргийн багш нарын Ур чадварын уралдаан
... [ Дэлгэрэнгүй...]