Сургуулийн бодлого
Сургуулийн бодлого
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ – СУРГУУЛЬ - ОЛОН НИЙТИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Тогтвортой хөгжил гэж юу вэ? Тогтвортой хөгжил -2030 хөтөлбөр”-ийг анх 2012 онд Рио Де Жанейро хотод улс орнуудын төрийн тэргүүнүүд оролцсон НҮБ-ын “Тогтвортой хөгжил” бага хурлын үеэр санаачилсан.Тогтвортой хөгжлийн зорилго (ТХЗ) нь 2015 онд хэрэгжилтийн хугацаа нь дуусгавар болж буй “Мянганы хөгжлийн зорилтууд”-ын үр... [ Дэлгэрэнгүй...]