Зарлан мэдээлэх дохио

2014 оны 10-р сарын 8-ны 1-р жилийн 3-р цагийн хичээлийн дунд (зарлан мэдээлэх дохио)-гоор 9 цаг 50 минутаас 10 цаг 10 минут хүртэл хичээлийн дунд   (багш, дунд, ахлах)   ангийн багш нар сурагчдыг аюулгүй бүсэд 474 сурагчид сургуулийн гадаа биеийн тамрын талбайд байрлуулсан ба бага сургуулийн сурагчид мөн адил сургалтанд оролцсон ба. 300 сурагчид сургуулалт дууссаны дараа командаар ангидаа орж хичээлээ үргэлжлүүлсэн үйл ажиллагааг удирдаж явуулсан 1-р ээлжийн жижүүр багшаар ажиллсан биеийн тамирын багш Б.Баттулга.

20141008_100813

20141008_100912

20141008_100917

20141008_100936

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.