БАГА АНГИЙН ЗААХ АРГЫН НЭГДЭЛ

003

Манай заах аргын нэглэл нь 28 багштай. Арлын боловсролын тэргүүний ажилтан 8, тэргүүлэх зэрэгтэй багш 8, заах аргач зэрэгтэй багш 6, Нийслэлийн мэргэжлийн аварга багш Б.Тэрбиш,сургуулийн хөдөлмөрийн аварга багш С.Баярмаа, П.Бямбацэрэн, лүүргийн математикийн олимпиалын аварга багш А.Буянцэцэг, Л.Золгэрэл, Ц.Дэлгэрцэшг, Б.Нарантуяа, дүүргийн бүтээлч багш С.Баярмаа,Ду. Оюун, Л.Золгэрэл, лүүргийн Цахим хичээлийн аварга багш Г.Нарантуяа зэрэг олон чалварлаг багштай хамт олон юм.

Түм буман яагаал гэсэн асуултынхаа хариуг багш билнээс л олж мэдлэг, мэлэхийг эрмэлзлэг лэглээхий бяцхан шавь нарынхаа өмнө бил ямагт бэлэн байх ёстой гэсэн зарчмыг баримтлан нэгж хичээлийн хөтөлбөрийг секцээрээ хамтран чанартай боловсрууллаг. Ээлжит хичээлийн бэлтгэлийг сайн хийж суралцагчлынхаа нас сэтгэхүйн түвшинл тохирсон тарааж өгөх материал, цахим үзүүлэн хийж ашиглалаг. Секц хамт олноороо хичээлийн сулалгаа хийх, орчин үеийн сургалтын арга зүйг хэрэглэж, залуу бапп нарыг хөгжүүлэх арга зүйн зөвлөгөө өгч, багаар ажиллах аргал суралцаж байна.

Бага ангийн 28 бүлэгтэй, 1082 суралцагчтай. Багш нар өөрсдөө хөгжихийн зэрэгцээ сурагчлынхаа авьяас сонирхол, математик сэтгэлгээг хөгжүүлэн ажиллалаг. Үүний нэг тол илрэл нь жил бүрийн лүүргийн математикийн олимпиалал 1-5-р ангийн суралцагчил эхний байруулыг эзэлж, нийслэл хотын олимпиалал амжилтгай оролцдог. Нийслэлийн математикийн олимпиалал 46 ангийн сурагч С.Анужин, С.Тэмүжин нар алт, мөнгөн мелаль хүртлээ. Математикийн олон улсын Кенгуру олимпиалал/ 2011оны байллаар/ 86 суралцагч орол^ож 9 алт, 17 мөнгө ,23 хүрэл медаль,1-р зэргийн диплом-10,2-р зэргийн диплом-15 авч байсан. Мөн нийслэл дүүрэгт зохиогдлог урлаг болон спортын уралдаан тэмцээшз амжилттай оролцдог. Дүүргийн ногоон гэрэл цагаан шугам тэмцээнд 3-р байр эзэлсэн.

Манай нэгдлийн санаачлан хэрэгжүүлсэн ажлууд :-Номтой нөхөрлөе сарын аян /1-11-р ангийн суралцагчдыг хамруулсан/ онцгой үр дүнтэй ажил болсон.

Сургуулийнхаа 40 жилийн ойд зориулж байгалийн булан, үлгэрийн хотхонг байгуулж, 1 давхрын коридорыг тохижуулсан. Бага ангийн 28 бүлгийн эцэг эхчүүдийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээн зохион явууллаа.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.