ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТӨВИЙН БҮСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хан-Уул дүүргийн 52 –р сургууль                                                                                                  2016.02.22

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/371  дүгээр тушаалаар “Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагаа”-ны удирдамж  батлагдан  хэрэгжиж  байна. Үүнтэй холбогдуулан

 • Б.Балган
 • Д.Уранцэцэг
 • Ж.Бадамцэцэг
 • Ж.Ганчимэг
 • Т.Энх-Оюун гэсэн  Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтэйгээр  хүүхэд  бүрийг хөгжүүлэх  хичээл, үйл ажиллагааны туршлага солилцох хан-уул дүүргийн төвийн бүсийн  зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

Зорилго: Бага боловсролын цөм хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс болсон хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагааг бүтээлчээр хөтлөн явуулахад багш нар, сургалтын менежер, удирдлага, арга зүйч, эрдэмтэн  судлаачид хамтран ажиллаж, зөвлөгөө  дэмжлэг үзүүлэх, харилцан суралцах, хэлэлцүүлэг, судалгаа хийх, дидактик шийдэл гаргах зэргээр чанарын шинэчлэлийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх

Хүлээгдэж буй үр дүн:

 • Сургууль, цэцэрлэг, багш нар хичээл, үйл ажиллагааг чанартай, сайн бэлтгэн төлөвлөж,  хүүхэд нэг бүр хөгжих арга зүй, технологи тасралтгүй хөгжих бодит  нөхцөл  соёл  бий болно.
 • Үндэсний хэмжээнд мэргэжилтнүүдийн чадавхи бэхжиж, орон нутгийн засаг захиргаа, олон нийт, боловсролын мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоо нэмэгдэж, хамтын ажиллагаа идэвхжинэ.
 • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагаа, сайн туршлагын санг бүрдэж, сургууль, цэцэрлэг, багш бүрийн хүртээл болно.
 • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагааны туршлага солилцох зөвлөгөөн тогтмол чанартай зохион байгуулагдаж, харилцан суралцаж, хамтдаа хөгжих соёл бий болно.
 • Үндэсний хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсрол, бага боловсрол, суурь боловсролын цөм хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж, боловсролын чанар, үр ашиг дээшилнэ.
 • Үйл ажиллагаанд
 • Нийслэлийн боловсролын газар-2
 • БМДИ-1
 • БШУЯ хэрэгжилтийн багаас-1
 • Боловсролын хэлтэс-1
 • ХУД ЗДТГ-1
 • Сургуулийн захирал-2
 • Сургалтын менежер- 9
 • Нийгмийн ажилтан- 1
 • Дунд ангийн багш-4
 • Бага ангийн багш- 30
 • Эцэг эхийн төлөөлөл- 16
 • Бусад сургуулийн багш нар-20 Нийт- 88 хүн оролцлоо

/Багш нарын хичээнгүй бичгийн, хэрэглэгдэхүүний үзэсгэлэн/

 

12

/Багш нарын гаргасан үзэсгэлэн/

3

/Багш нарын хичээнгүй бичгийн, хэрэглэгдэхүүний үзэсгэлэн/

4

5

 

/Нээлтийн үйл ажиллагаа/

6 7

8 9

10 11

/Хичээл үйл ажиллагаа/

12 13

 

/Хэлэлцүүлэг /

14

 

 

 

 

 

 

 

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

???????????????????????????????

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.