Үдийн цай хөтөлбөр

Нийслэлийн боловсролын газраас үдийн цай хөтөлбөрийн үзэсэглэн яармагт Хан-Уул дүүргээ төлөөлж оролцов.20150923_143620

20150923_143423

20150923_143551

20150923_143608

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.