Archive for May 5th, 2016

Хэрэг болох

http://share.gogo.mn/TYIDfkSnyM97151462437024/hereg boloh.rar

Хөгжмийн багш Т.Мөнхжаргал

3-р анги дэвсгэр шугам хөгжим  үзэх

5-р анги төгөлдөр хуурын даралтуудын тухай үзэх татах

6-р анги дуурь Л.Отгончимэг багш

Дуурь татах

Илтгэл үзэх татах

Л.Зурехаан 1-р анги дүрслэх урлаг (Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа)

Цэцэг хийх  үзэх татах