Archive for February 2nd, 2016

Улс бүсээс ирсэн сургууль , цэцэрлэгийн эмч нарын сургалт

2016.01.11-2016.01.14 хооронд болсон 21 аймгийн ,сургууль цэцэрлэгийн эмч нарын сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрллөө. Тус сургалтанд Хан-Уул дүүргийн 52-р сургуулийн эмч Д.Оюун-эрдэнэ, Чингэлтэй дүүргийн 31 дүгээр цэцэрлэгийн эмч Г.Отгонцэцэг нар тэргүүн туршилгаа бусадад танилцуулав.

???????????????????????????????

Цааш нь »