Archive for October 8th, 2014

Зарлан мэдээлэх дохио

2014 оны 10-р сарын 8-ны 1-р жилийн 3-р цагийн хичээлийн дунд (зарлан мэдээлэх дохио)-гоор 9 цаг 50 минутаас 10 цаг 10 минут хүртэл хичээлийн дунд   (багш, дунд, ахлах)   ангийн багш нар сурагчдыг аюулгүй бүсэд 474 сурагчид сургуулийн гадаа биеийн тамрын талбайд байрлуулсан ба бага сургуулийн сурагчид мөн адил сургалтанд оролцсон ба. 300 сурагчид сургуулалт дууссаны дараа командаар ангидаа орж хичээлээ үргэлжлүүлсэн үйл ажиллагааг удирдаж явуулсан 1-р ээлжийн жижүүр багшаар ажиллсан биеийн тамирын багш Б.Баттулга.
Цааш нь »