Archive for April 14th, 2014

Автобусны чиглэл

Niseh

Cургуулийн 2014 оны үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөө

  • Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ерөнхий боловсролын 52 дугаар сургуулийн 2014 оны үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөө үзэх татах