Archive for April 12th, 2014

ЕБС-ийн менежментийн шинэ үзэл баримтлал

  • ЕБС-ийн менежментийн шинэ үзэл баримтлал, үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэл үзэх татах

Дүрэм, журам

  • Хосе-мартийн  нэрэмжит гүнзгийрүүлсэн сургалттай52-р сургуулийн дотоод журам үзэх татах
  • Сургуулийн өмнөх болон Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам үзэх татах
  • ЕБС-ийн багшийн ажлыг үнэлэх дүгнэх журам үзэх татах
  • Ерөнхий боловсролын суралцагчдын болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам үзэх татах

Хичээлийн хуваарь

Захирлын мэндчилгээ

Та бүхний энэ өдрийн амгаланг эрье!

Дэлхийн улсуудын шинжлэх ухаан технологийн хурдацтай хөгжил, глобалчлалын эрин үед Монгол хүнийг тэдгээр улсуудын иргэдтэй мөр зэрэгцэн алхахад ерөнхий боловсролын өндөр мэдлэг зайлшгүй шаардлагатай.Энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэхээр манай сургууль сүүлийн 41 гаруй жил ерөнхий боловсролын сургалтыг явуулж байна.Бид өндөр мэдлэг Цааш нь »