‘Тайлан’ ангилалын архив

ХАБ-ын Хан-Уул дүүргийн албан байгууллагуудын дундах Ажил мэргэжлийн тэмцээн

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал- Эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан Хан-Уул дүүргийн албан байгууллагуудын дундах Ажил мэргэжлийн тэмцээнд 52р сургуулийн ХАБ-ын баг оролцож ДЭД байр эзлэв .

13055577_967562470030501_1436284731559176132_n
Цааш нь »

2015-2016 оны хичээлийн жилийн ХУД-ийн физикийн багш нарын уулзалт зөвлөгөөний тайлан

 • 2015-2016 оны хичээлийн жилийн ХУД-ийн физикийн багш нарын уулзалт зөвлөгөөний тайлан   үзэх татах

Үйл ажиллагааны тайлан

 • Сургуулийн 2013 онд хийсэн ажлын тайлан  үзэх татах

Санхүүгийн тайлан

 • Хан-уул дүүргийн 52-р сургуулийн 2014 оны төсвийн хуваарь  үзэх татах
 • Хан-уул дүүргийн 52-р сургуулийн 2015 оны төсвийн маягт  үзэх татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 8-р сарын мэдээ үзэх татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 10-р сарын мэдээ үзэх татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 11-р сарын мэдээ үзэх татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн өрийн 2014 оны 11-р сарын мэдээ үзэх татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн өрийн 2014 оны 12-р сарын мэдээ үзэх татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн өрийн 2015 оны 1-р сарын мэдээ үзэх  татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн өрийн 2015 оны 2-р сарын мэдээ үзэх  татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн өрийн 2015 оны 4-р сарын мэдээ үзэх