‘Судалгаа шинжилгээ’ ангилалын архив

2015-2016 оны хичээлийн жилийн ХУД-ийн физикийн багш нарын уулзалт зөвлөгөөний тайлан

  • 2015-2016 оны хичээлийн жилийн ХУД-ийн физикийн багш нарын уулзалт зөвлөгөөний тайлан   үзэх татах

Илтгэл

  •  2014 ОНЫ ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ  үзэх